แหล่งเกิดเพลิงไหม้และเทคนิคการดับไฟกรณีอาคารบ้านเรือน

แหล่งเกิดเพลิงไหม้หรืออัคคีภัยอาจจะมีสาเหตุแตกต่างกันซึ่งมาจากอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
1. ไฟจากบุหรี่ที่ยังติดไฟอยู่
2. อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
3. การเสียดทานของเครื่องจักร หรือ เครื่องยนต์ต่างๆ
4. วัตถุที่มีผิวความร้อนจัด เหล็กที่ถูกเผาไหม้ ท่อไอน้ำ
5. การเชื่อม ตัดโลหะ
6. เครื่องทำความร้อน
7. เตาเผาที่มีมีฝาปิด
8. ลุกไหม้เองซึ่งเกิดจากการสะสมของสารบางอย่าง เช่น ขยะแห้ง ถ่านหิน
9. ประกายไฟจากเครื่องจักรขัดข้อง
10. โลหะหลอมเหลว
11. ปฏิกิริยาจากสารเคมี
12. สภาพอากาศและสิ่งปนเปื้อน

เทคนิคการดับไฟกรณีอาคารบ้านเรือน
เทคนิคการดับไฟกรณีอาคารบ้านเรือนเนื่องมาจากเพลิงไหม้ที่รวดเร็วที่สุด เพื่อช่วยผู้ที่ยังติดค้างภายในตัวอาคารบ้านเรือน และป้องกันการลุกลามของเพลิงไหม้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการติดตั้งถังดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง หรือมีเครื่องดับเพลิงไว้เพื่อความพร้อมในเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว  ควรเรียนรู้วิธี หลักการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ถังดับเพลิง เครื่องดับเพลิง ไว้เบื้องต้นด้วย และควรมีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนทางกายภาพและทางเคมีของสิ่งที่ไหม้นั้นด้วย ซึ่งจะได้รับความรู้ในความร้ายแรงของวัตถุต่างๆ การใช้ถังดับเพลิงฉีดก็ควรให้ความดันเพียงพอต่อเพลิงไม้ หรือวัตถุที่เกิดการเผาไหม้นั้นๆด้วย ซึ่งหลักการของการดับเพิงมีข้อปฏิบัติคือ
1. อย่าพึ่งจัดระบายอากาศ ต้องเปิดตัวบ้านเรือน อาคารให้โล่งออกก่อน
2. อย่าฉีดน้ำหรือสารดับเพลิงพุ่งเข้ากัน
3. มีการเข้า – ออก จังกวะในการฉีดถังดับเพลิง หรืออุปกรณ์ดับเพลิง

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *