ทำไมบริษัทส่วนใหญ่ต้องใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ?

พูดถึงเทคโนโลยีสมัยนี้ที่มีการพัฒนาเรื่อย ๆ เราคงจะสงสัยว่าการเข้ามาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือนั้นมันจะมีประโยชน์ต่อแต่ละบริษัทอย่างไร เครื่องสแกนลายนิ้วมือนั้นสามารถช่วยลดงานให้ฝ่ายบุคคลของบริษัทได้จริงหรือ?

เราควรรู้ว่าการที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือเข้ามามีบทบาทต่อบริษัทมากขึ้นในปัจจุบัน และผู้ใช้ควรรู้เกี่ยวกับการใช้งานและประโยชน์ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือมากยิ่งขึ้น เครื่องสแกนลายนิ้วมือนั้นยังสามารถที่จะเชื่อมต่อกับระบบหลายๆ ส่วนในบริษัท เช่น การคำนวณเงินเดือนของพนักงานตามวันและเวลาที่พนักงานได้ลงบันทึกไว้  อีกทั้งยังสามารถเชื่อมกับระบบความปลอดภัยในบริษัทได้มากขึ้น

ประโยชน์ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

  1. ง่ายสำหรับพนักงานในบริษัทที่ไม่ต้องคอยพกบัตรพนักงานอยู่ตลอดเวลาที่จะสแกนเข้างาน
  2. เป็นการลดการทุจริตของพนักงานที่ฝากบัตรมากับคนอื่นเพื่อมาสแกนเวลาเข้างานได้ เพราะเราไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นในการสแกนลายนิ้วมือได้หากยังมาไม่ถึง
  3. ลดภาระพนักงานฝ่ายบุคคลที่ต้องคอยเช็คเวลาเข้า-ออกงานของพนักงาน แต่เมื่อมีตัวสแกนลายนิ้วมือแล้วก็จะสามารถช่วยคิดข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างอัตโนมัติ
  4. เครื่องลายนิ้วมือสามารถสแกนการเข้า-ออกงานของพนักงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
  5. เครื่องสแกนลายนิ้วมือบางเครื่องยังจะสามารถเชื่อมกับประตูเข้าของบริษัททำให้เปิด-ปิดได้ จึงสะดวกสบายทั้งพนักงานและบุคคลากรในบริษัท

เราสามารถรู้ประโยชน์ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือได้ก็เมื่อเราต้องการที่จะเริ่มเปลี่ยนจากเครื่องตอกบัตรมาเป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือได้

สามารถปรึกษาได้ที่ mastertech.co.th เรายินดีให้คำแนะนำที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเสมอ

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *